Wij garanderen kwaliteit

Vergunning Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM voert de Wet financieel toezicht (Wft) uit en houdt toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor staat onder toezicht van de AFM en beschikt over de wettelijke vergunningen om te adviseren en te bemiddelen in financiële diensten.

Kwaliteitswaarborgen

Wij investeren continu in kennis van onze medewerkers en kwaliteit van onze organisatie. Ons kantoor is aangesloten bij verschillende keurmerk- en kwaliteitsorganisaties die hoge eisen stellen aan onze dienstverlening.

Adfiz

Wij zijn lid van Adfiz en voldoen daarmee aan lidmaatschapseisen waarmee we ons onderscheiden in de markt en die de consument meer zekerheid geven. Deze gedragscodes gaan onder meer over de onafhankelijkheid van advies en onze integriteit. Zie hier voor meer informatie

Erkend Financieel Adviseur

Dit keurmerk is een persoonsgebonden erkenning. Wij zijn Erkend Financieel Adviseur en dat betekent dat de adviseur alle benodigde diploma’s heeft behaald en aan de praktijkvoorwaarden voldoet. Hierdoor ben je als klant verzekerd van breed financieel advies van hoge kwaliteit. Zie hier voor meer informatie

Gecertificeerd Risk Management Consultant

Risicobeheer, ook wel risicomanagement genoemd, is een doorlopend proces waarbij risico's worden geïdentificeerd en beoordeeld in relatie tot een bepaald doel. Dit proces kan op verschillende gebieden worden toegepast. Bij financieel risicomanagement draait het om het beheersen van financiële risico's. Projectrisicomanagement richt zich op het beheersen van risico's bij de uitvoering van grote projecten. Adviseurs en consultants die zijn geregistreerd in dit register, kunnen risicomanagementadvies van de hoogste kwaliteit geven. Zie hier voor meer informatie

Klachteninstituut Verzekeringen

Bij Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) kun je terecht met klachten over financiële dienstverleners. Ons kantoor is aangesloten bij Kifid, waardoor je altijd een beroep op hen kunt doen bij geschillen. Kifid staat voor een onafhankelijke beoordeling en bemiddeling bij eventuele klachten. Zie hier voor meer informatie

Stel ons gerust uw vraag